BNI全球
 
 
 
 
 • 精英成员
 • 王晓博
  代表行业:律师
  地址:港中旅大厦21-25楼
 •  
 • 所需要的引荐
  券商投行、集团公司法务总监、企业高管、银行大客户经理
 •  
 • 能提供的资源
  暂无
   
 •  
 • 公司介绍
  广东华商律师事务所+券商投行