BNI全球
 
 
 
 
 • 精英成员
 • 陈露
  代表行业:旅游行业
  地址:中建大厦11楼
 •  
 • 所需要的引荐
  企业老板、家委负责人、电商公司老板
 •  
 • 能提供的资源
  暂无
   
 •  
 • 公司介绍
  深圳市订订房旅行社有限公司